Address: 04071 Ukraine, Kyiv, Schekavytska str, 30/39, of. 4 E-mail: info@primetour.uaPhone +38 (044) 207-12-55Incoming Tour operator License АГ №580812Sitemap

Ancient castle of 11 - 18 century, Kamyanets-Podilsky, Khmelnytskiy region
 
+38 (044) 207-12-55
+38 (096) 940-00-00
+38 (099) 550-00-00

Мы поддерживаем
реформы в Украине
и работаем
исключительно через
расчетный счет!
Ancient castle of 11 - 18 century, Kamyanets-Podilsky, Khmelnytskiy region
Sunday, 22 May 2022

Menu

Museums in Kiev > The Central State Archive of Literature and Arts of Ukraine

 

     

 

Address: 22a, Vladimirskaya str., Kiev

Phone number: +38 (044) 228-44-81, 227-25-38.

Days-off: Saturday, Sunday.

There is a fund of museum in archive-museum (CSAMLA), created on base of personal memorial things of artists of Ukrainian culture and art. The fund of museum consists of above 20 thousands objects. In fact, the exposition  presents  a complex of memorial cabinets of artists of Ukrainian culture of XX century: writers - A. Holovko, A. Malyshko, I. Mykytenko, P. Panch, L. Pervomayskiy, N. Rybak, U. Smolych, M. Stel’makh, U. Yanovskiy, film director – A. Dovzhenko, composer P. Mayboroda, artist N. Hlushchenko. Department of “Literary artistic Plyuty” is a separate structural subdivision of CSAMLA of Ukraine, which is situated in village Plyuty in Obukhiv district, Kiev region, ( the former  literary memorial museum of dramatist A. Korneychuk and writer V. Vasylevskaya).

There concentrated funds of state establishments, creative unions and public organizations in the archive, including funds of establishments, which were operating in XIX and beginning of XX centuries: “The Direction of Kiev Permanent Theatre”, “Kiev department of Russian Musical Community”, “Kiev Community of encouragement of arts”, “Kiev community of antiquities and arts”, etc.; pre-war period – “The Incorporated Theatrical Trust”, “The state Polish Theatre”, publishing houses “Gart”, “Rukh”, “Zapadnaya Ukraina”, “Chervona Ukraina”, co-operative society “Khudozhnik”, “Ukrkoopkhudozhnik” etc.; post-war period – funds of Committee on State Bonuses  named after T.H. Shevchenko, publishing houses “Sovetskiy Pisatel’”, “Dnepr”, “Iskusstvo”, “Musikal’naya Ukraina”, “Raduga”, “Isobrasitelnoe Iskusstvo”, “Ukrainskiy Teatr”, “Musika”, Ukrainian tour and concert organization “Ukrconcert”, theatrical collectives and film studios of Ukraine.

Funds of creative unions and organizations of writers, composers, artists, architects, journalists, cinematographers and theatre artists are kept there. There are manuscripts, memories, diaries, personal documents of artists, their epistolary legacy, graphic materials etc., in funds of personal origin. The history of Ukrainian culture of second half of XVIII and beginning of XX centuries is presented in funds of T.H. Shevchenko, I.Y. Franko, also I.A. Alchevskiy, N.N. Arkas, V.I. and S.V. Beretti, B.D. Grinchenko, M.K. Zankovetska, I.S. Izhakevich, F.S. Krasitskiy, M.L. Kropivnitskiy, U.M. Mayakovskiy, I.S. Nechui-Levitskiy, K.G. Stetsenko, S.V. Tobilevich, M.A. Tutkovskiy, Marko Cheremshyna.

98 personal funds of pre-war period are kept in archive-museum, in particular the ones of G.N. Beklemishev, V.P. Bobinskiy, M.P. Vasylenko, V.M. Verhovinets, I.D. Dneprovskiy, M.I. Donets, O.F. Dosvitniy, N.A. Drai-Khmara, M.K. Zerov, P.I. Kapelhorodskiy, G.M. Kosynka, V.G. Kostenko, M.G. Kulish, N.N. Mohilanskiy, V.P. Pidmohilniy, M.A. Plevako, E.P. Pluzhnik, V.L. Polishchuk, M.G. Hvileviy, G.M. Hotkevich.

325 personal funds are of post-war period. Among them – archives of O.T. Honchar, K.V. Belokur, M.S. Vingranovskiy, Z.M. Hayday, A.S. Horskoy, E.P. Hutsalo, I.F. Drach, V.S. Zemlyak, M.H. Kotsyubinskiy, G.I. and P.I. Mayboroda, A.S. Malyshko, I.V. Mykolaychuk, L.N. Novichenko, B.I. Oleynik, S.I. Oleynik, D.V. Pavlychko, M.A. Prymachenko, L.A. Rudenko, E.A Sverstyuk, I.A. Svetlichniy, V.A Symonenko, N.F. Stelmakh, V.S. Stus, T.N. Yablonskaya.

429 funds of archive-museum show different periods of literary artistic process in Ukraine during XX century. Among them you can see the most complete personal funds of P. Tychina and also other artists of culture , including B.D. Antonenko-Davydovich, I.P.Bahryaniy, M.P. Bazhan, A.I. Beletskiy, A.M. Buchma, Ostap Vyshnya, M.P. Hlushchenko, A.V. Holovko, A.P. Dovzhenko, I.P. Kavaleridze, P.O. Kozitskiy, M.M. Krushelnitskiy, S.P. Lyudkevich, B. Lyatoshinskiy, U.A. Mezhenko, A.T. Pavlenko, P.I. Panch, A.G. Petrytskiy, L.M. Revutskiy, V.N. Sosyura, N.V. Surovtseva, Z.P. Tulub, G.P. Yura, O.P. Yurskiy, U.I. Yanovskiy.

The separate fund of archive-museum consists of “Documents of artists of literature and art from department archive of Public Prosecutor office, of court and KGB of USSR Organs” (1962-1990).

The archive-museum also keeps 183 personal funds of period of independence. Starting from  1991 the archive-museum has been actively filled with documents of artists of literature and art of Ukrainian Diaspora from Australia, Brazil, Canada, USA, FRG, France and other countries : Ivan Bahryaniy (USA), Vera Vovk (Brazil), O.N. Hay-Holovko (Canada), I.A. Koshelivets (Germany), L.M. Morozova (USA), D.V. Nytchenko (Australia), V.P. Nekrasov (France), Anna Cheryn’ (USA), Yuriy Kosach (USA) etc. Distinctive feature of  these funds is huge amount of epistolary correspondence, which present literary artistic and domestic life of Ukrainian Diaspora, activity of such parties and public organizations as The World Congress of Free Ukrainian People, The Committee of Ukrainian Canada, The League of liberation of Ukraine, The Association of former warriors of UPA, The Union of Ukrainian Samostiyniki, The League of Ukrainian Catholic Women, The Association of Lemky of Canada, The Association of Ukrainian Democratic Young People etc.Kievan Sophia National Historical and Cultural Reserve Kievan Sophia National Historical and Cultural Reserve

Kyiv-Pechersk Historic and Cultural Reserve Kyiv-Pechersk Historic and Cultural Reserve

Historical Treasures Museum Historical Treasures Museum

Nikolai Syadristy’s Museum of Microminiature Nikolai Syadristy’s Museum of Microminiature

National Museum of History of Ukraine   National Museum of History of Ukraine

Kiev Museum of Russian Art  Kiev Museum of Russian Art

Art Museum named after Bogdan and Varvara Khanenko (Kiev Museum of Western and Oriental Arts) Art Museum named after Bogdan and Varvara Khanenko (Kiev Museum of Western and Oriental Arts)

Chocolate House (a branch of the Kiev Museum of Russian Art) Chocolate House (a branch of the Kiev Museum of Russian Art)

National Art Museum of Ukraine National Art Museum of Ukraine

Museum of Folk Architecture and Life (Pirogovo) Museum of Folk Architecture and Life (Pirogovo)

\ "The National Museum of the Great Patriotic War of 1941-1945" Memorial Complex

"Chernobyl" National Museum

National Museum of Ukrainian Literature National Museum of Ukrainian Literature

Museum of book publishing in Ukraine Museum of book publishing in Ukraine

State Museum of Ukrainian Decorative Folk Art State Museum of Ukrainian Decorative Folk Art

State Museum of Theater, Music and Cinema of Ukraine State Museum of Theater, Music and Cinema of Ukraine

Holograms Museum Holograms Museum

Golden Gate Museum Golden Gate Museum

Museum “St. Andrew`s Church” Museum “St. Andrew`s Church”

St. Cyril’s Church, the 12th century architectural monument St. Cyril’s Church, the 12th century architectural monument

Kiev memorial house-museum of Mikhail Bulgakov Kiev memorial house-museum of Mikhail Bulgakov

One Street Museum One Street Museum

The Drug-Store Museum The Drug-Store Museum

International Museum of Ukrainian Embroidery International Museum of Ukrainian Embroidery

St. Michael’s Monastery Museum St. Michael’s Monastery Museum

Historical and architectural museum Kiev Fortress Historical and architectural museum Kiev Fortress

Memorial Museum of academician of medicine N. Strazhesko Memorial Museum of academician of medicine N. Strazhesko

National Museum of Medicine of Ukraine National Museum of Medicine of Ukraine

Ukrainian National Republic (UNR) Museum Ukrainian National Republic (UNR) Museum

Memorial to the Victims of Holodomor in Ukraine National Museum Memorial to the Victims of Holodomor in Ukraine National Museum

Soviet Occupation Museum Soviet Occupation Museum

Cultural Heritage Museum Cultural Heritage Museum

Cabinet-Museum of Vyacheslav Chernovol Cabinet-Museum of Vyacheslav Chernovol

Shalom Aleichem’s Museum Shalom Aleichem’s Museum

Central Museum of Armed Forces of Ukraine  Central Museum of Armed Forces of Ukraine

Central Museum of Ukrainian Border Troops Central Museum of Ukrainian Border Troops

Ukrainian Center of National Culture “Ivan Gonchar`s Museum” Ukrainian Center of National Culture “Ivan Gonchar`s Museum”

Mamayeva Sloboda – Cossacks` village in Kiev Mamayeva Sloboda – Cossacks` village in Kiev

Hetmanship Museum Hetmanship Museum

Aircraft Museum Aircraft Museum

Water Museum (Information Center of Water) Water Museum (Information Center of Water)

Fire Fighting Museum Fire Fighting Museum

T.G. Shevchenko’s National Museum T.G. Shevchenko’s National Museum

The Central State Archive of Literature and Arts of Ukraine The Central State Archive of Literature and Arts of Ukraine

Pedagogical Museum Pedagogical Museum

Polytechnic Museum of Kiev Polytechnic Institute (KPI) Polytechnic Museum of Kiev Polytechnic Institute (KPI)

M. Grushevsky’s Historical and Memorial Museum M. Grushevsky’s Historical and Memorial Museum

Taras Shevchenko`s Literary and Memorial House – Museum in Kiev Taras Shevchenko`s Literary and Memorial House – Museum in Kiev

Taras Shevchenko’s Literary Memorial House-Museum \ Taras Shevchenko’s Literary Memorial House-Museum "Hut in Priorka"

Kiev A. Pushkin`s Museum Kiev A. Pushkin`s Museum

Kiev Maxim Rylskiy`s  Literary-Memorial Museum Kiev Maxim Rylskiy`s Literary-Memorial Museum

Museum of Eminent Ukrainian Culture Personalities - Lesya Ukrainka, Mikhail Staritskiy, Nikolai Lysenko and Panas Saksaganskiy Museum of Eminent Ukrainian Culture Personalities - Lesya Ukrainka, Mikhail Staritskiy, Nikolai Lysenko and Panas Saksaganskiy

P. Tychyna’s Literary-Memorial Museum-Apartment P. Tychyna’s Literary-Memorial Museum-Apartment

N. Bazhan’s Literary-Memorial Museum-Apartment N. Bazhan’s Literary-Memorial Museum-Apartment

Maria Zankovetskaya`s Museum Maria Zankovetskaya`s Museum

Ivan Kavaleridze’s Museum-workshop Ivan Kavaleridze’s Museum-workshop

Composer V. Kosenko’s Museum-Apartment Composer V. Kosenko’s Museum-Apartment

Poet Dmitriy Lutsenko`s Museum Poet Dmitriy Lutsenko`s Museum

Museum of Bread Museum of Bread

Museum of the Main Astronomic Observatory of Ukraine Museum of the Main Astronomic Observatory of Ukraine

Kiev Observatory Museum Kiev Observatory Museum

Toy Museum Toy Museum

Post Museum Post Museum

Kiev Television Museum Kiev Television Museum

Circus Museum Circus Museum

Magdeburg Law Museum (Museum of the history of  Kiev self-government) Magdeburg Law Museum (Museum of the history of Kiev self-government)

Apiculture Museum Apiculture Museum

Kiev Charity Museum (House of Peter I) Kiev Charity Museum (House of Peter I)

Svyatoshin District Museum Svyatoshin District Museum

Lukyanovskoye cemetery State Historical and Memorial Reserve Lukyanovskoye cemetery State Historical and Memorial Reserve

Wax Figures Museum Wax Figures Museum

Toilet Museum Toilet Museum

Sewage Museum Sewage Museum

Recycled Materials Museum Recycled Materials Museum

Kiev Metro Museum  Kiev Metro Museum

Museum of Ukrainian Icon (Spiritual Treasures of Ukraine) Museum of Ukrainian Icon (Spiritual Treasures of Ukraine)

Ukrainian Modern Art Museum Ukrainian Modern Art Museum

Mistetskiy Arsenal Culture and Art Museum Complex Mistetskiy Arsenal Culture and Art Museum Complex

Center of Modern Art “Pinchuk Art Center” Center of Modern Art “Pinchuk Art Center”